FANDOM


Tìm một thành viên bị cấm
 
 
 
 
Thời gian Người dùng Thời hạn Bảo quản viên cấm Tham số cấm Lý do
11:36, ngày 25 tháng 9 năm 2020Phạm Thanh Hà (tường | đóng góp)vô hạnYou got Fio (tường | đóng góp)  
11:35, ngày 25 tháng 9 năm 2020坂井清河 (tường | đóng góp)vô hạnYou got Fio (tường | đóng góp)  
11:35, ngày 25 tháng 9 năm 2020The F Factor (tường | đóng góp)vô hạnYou got Fio (tường | đóng góp)đã tắt chức năng tự động cấm 
15:37, ngày 26 tháng 6 năm 2020Liberator123 (tường | đóng góp)15:37, ngày 26 tháng 6 năm 2021You got Fio (tường | đóng góp)đã tắt chức năng tự động cấm 
12:34, ngày 24 tháng 11 năm 20192402:800:6344:190B:907D:1AEC:4A86:E0D2 (tường)12:34, ngày 16 tháng 3 năm 2403Dai ca superman (tường | đóng góp)không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân (Vandalism)
03:49, ngày 10 tháng 12 năm 2018Raibenkin (tường | đóng góp)03:49, ngày 1 tháng 4 năm 2402Dai ca superman (tường | đóng góp)không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân (Vandalism)
09:00, ngày 10 tháng 10 năm 2018Xenangmatban (tường | đóng góp)09:00, ngày 5 tháng 11 năm 5851Dai ca superman (tường | đóng góp)không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân (Vandalism)
13:33, ngày 2 tháng 6 năm 201827.78.170.68 (tường)13:33, ngày 22 tháng 9 năm 2401Dai ca superman (tường | đóng góp)không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân (vandalism)
08:26, ngày 8 tháng 2 năm 2018113.161.55.253 (tường)08:26, ngày 8 tháng 2 năm 2028Dai ca superman (tường | đóng góp)không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân 
12:41, ngày 26 tháng 1 năm 2018Trungcapvt1997 (tường | đóng góp)12:41, ngày 26 tháng 1 năm 2028Vnsnas (tường | đóng góp)không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân (Removing content from pages)
12:53, ngày 5 tháng 9 năm 201727.76.84.157 (tường)12:53, ngày 26 tháng 12 năm 2400Dai ca superman (tường | đóng góp)không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân (vandalism)
06:33, ngày 5 tháng 7 năm 2017Hydragundam (tường | đóng góp)vô hạnVnsnas (tường | đóng góp)  (Chèn thông tin sai lệch, vô giá trị)
02:37, ngày 9 tháng 6 năm 2017115.74.27.41 (tường)02:37, ngày 8 tháng 10 năm 2055Dai ca superman (tường | đóng góp)không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân (vandalism)
10:17, ngày 14 tháng 5 năm 2017117.1.173.160 (tường)10:17, ngày 12 tháng 9 năm 2055Dai ca superman (tường | đóng góp)không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân (vandalism)
07:28, ngày 16 tháng 4 năm 2017112.197.124.194 (tường)07:28, ngày 15 tháng 8 năm 2055Dai ca superman (tường | đóng góp)không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân (vandalism)
13:25, ngày 14 tháng 4 năm 2017197.211.56.68 (tường)13:25, ngày 13 tháng 8 năm 2055Dai ca superman (tường | đóng góp)không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân (vandalism)
23:18, ngày 31 tháng 3 năm 2017113.179.121.181 (tường)23:18, ngày 21 tháng 7 năm 2400Dai ca superman (tường | đóng góp)không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân (vandalism)
11:08, ngày 27 tháng 3 năm 2017113.189.32.20 (tường)11:08, ngày 22 tháng 4 năm 5850Dai ca superman (tường | đóng góp)không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân (vandalism)
05:38, ngày 21 tháng 3 năm 2017221.121.46.54 (tường)05:38, ngày 20 tháng 7 năm 2055Dai ca superman (tường | đóng góp)không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân (vandalism)
06:52, ngày 26 tháng 2 năm 2017123.23.216.33 (tường)06:52, ngày 27 tháng 12 năm 2020Dai ca superman (tường | đóng góp)không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân (vandalism)
17:27, ngày 25 tháng 1 năm 201714.186.210.143 (tường)17:27, ngày 25 tháng 11 năm 2020Dai ca superman (tường | đóng góp)không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân (vandalism)
23:57, ngày 22 tháng 1 năm 2017Kire888 (tường | đóng góp)23:57, ngày 22 tháng 11 năm 2020Dai ca superman (tường | đóng góp)không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân (vandalism)
10:58, ngày 17 tháng 1 năm 201727.67.43.5 (tường)10:58, ngày 18 tháng 5 năm 2055Dai ca superman (tường | đóng góp)không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân (vandalism)
14:43, ngày 9 tháng 1 năm 2017113.189.99.73 (tường)vô hạnDai ca superman (tường | đóng góp)  
11:57, ngày 2 tháng 1 năm 2017118.71.4.190 (tường)11:57, ngày 24 tháng 4 năm 2400Dai ca superman (tường | đóng góp)không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân (vandalism)
05:55, ngày 22 tháng 12 năm 201614.170.79.251 (tường)vô hạnDai ca superman (tường | đóng góp)  
10:54, ngày 21 tháng 12 năm 2016116.106.162.237 (tường)10:54, ngày 21 tháng 10 năm 2020Dai ca superman (tường | đóng góp)không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân (vandalism)
13:48, ngày 13 tháng 12 năm 2016Hiki NEET (tường | đóng góp)vô hạnVnsnas (tường | đóng góp)  (dẫn link web rác rưởi)
16:38, ngày 25 tháng 10 năm 2016BamBoCheck (tường | đóng góp)vô hạnVnsnas (tường | đóng góp)  (Chèn thông tin sai lệch, vô giá trị)
03:59, ngày 24 tháng 10 năm 2016Betoname (tường | đóng góp)vô hạnVnsnas (tường | đóng góp)  (Đăng nội dung có những từ ngữ không phù hợp.)
03:27, ngày 25 tháng 5 năm 2016113.175.184.183 (tường)03:27, ngày 20 tháng 6 năm 5849Dai ca superman (tường | đóng góp)không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân (vandalism)
09:47, ngày 23 tháng 1 năm 201642.112.82.21 (tường)09:47, ngày 17 tháng 2 năm 5849Dai ca superman (tường | đóng góp)không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân (vandalism)
13:18, ngày 29 tháng 10 năm 2015117.5.140.95 (tường)13:18, ngày 29 tháng 10 năm 2025Vnsnas (tường | đóng góp)không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân (Intimidating behaviour/harassment)
07:49, ngày 3 tháng 10 năm 201527.2.255.7 (tường)07:49, ngày 23 tháng 1 năm 2399Dai ca superman (tường | đóng góp)không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân (vandalism)
12:04, ngày 5 tháng 9 năm 2015112.197.152.85 (tường)12:04, ngày 3 tháng 1 năm 2054Dai ca superman (tường | đóng góp)không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân (vandalism)
06:17, ngày 2 tháng 11 năm 2012Echineselearning (tường | đóng góp)vô hạnSS.Solarius (tường | đóng góp)đã tắt chức năng tự động cấm, đã cấm thư điện tử, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân (Spamming links to external sites)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.