FANDOM


Chào mừng đến Nội vụ

Dành thời gian hiệu quả để đưa ra những quyết định thông báo đối với các bài viết mà bạn nên sửa đổi dựa trên những thông tin nội vụ này.

 • Bản mẫu chưa phân loại

  Mục đích của những bản mẫu này hiện chưa rõ bởi chúng chưa được phân loại. Xem Trợ giúp:Loại bản mẫu để biết thêm thông tin!

 • Hộp thông tin cố định

  Những hộp thông tin sau được tạo ra bằng bảng hoặc mã div, chúng nên được chuyển thành hộp thông tin lưu động có sự tương thích phù hợp với tất cả đọc giả.

  "'Đang không biết làm thế nào để thực hiện? Hãy tìm sự hỗ trợ tại Trung tâm Cộng đồng.'"

 • Trang phổ biến

  Những trang này nhận được nhiều tương tác từ người đọc của bạn! Hãy đảm bảo những bài viết ấy được tổ chức tốt và cập nhật thường xuyên với những hình ảnh và thông tin mới nhất.

 • Trang thiếu thể loại

  Thêm thể loại vào các trang này. Sự phân loại tốt là yếu tố quan trọng của một wiki có tổ chức và thành công!

 • Trang thiếu hình ảnh

  Bài viết với hình ảnh thường được đọc nhiều, chia sẻ thường xuyên và được ưu tiên hiển thị trong các công cụ tìm kiếm hơn là các bài viết không có hình ảnh. Thậm chí chỉ cần thêm vào một hình ảnh có phần nào đó liên quan đến nội dung cũng sẽ giúp cải thiện rất nhiều.

 • Trang thiếu liên kết

  Những trang này cần được liên kết đến những bài viết khác trên wiki. Những bài viết có liên kết tốt sẽ giúp người đọc khám phá nhiều thông tin hơn về chủ đề nội dung của bạn cũng như cải thiện xếp hạng trên công cụ tìm kiếm.

 • Trang cần viết

  Những liên kế đỏ dẫn đến những trang này, nhưng chúng không tồn tại! Tạo bài viết mới hoặc dẫn liên kết chuyển hướng đến bài viết chính xác tương ứng để giúp người đọc định hướng nội dung trên wiki của bạn.

 • Trang không chứa hộp thông tin

  Những trang này được xác định không chứa hộp thông tin nào. Bạn có lẽ muốn xem xét thêm nó vào chúng!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.