FANDOM


Trang thiếu hình ảnh

Bài viết với hình ảnh thường được đọc nhiều, chia sẻ thường xuyên và được ưu tiên hiển thị trong các công cụ tìm kiếm hơn là các bài viết không có hình ảnh. Thậm chí chỉ cần thêm vào một hình ảnh có phần nào đó liên quan đến nội dung cũng sẽ giúp cải thiện rất nhiều.

Tuyệt lắm! Không còn bài viết nào đang chờ trong đợt này cần được chú ý.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.