Edit Page
Source Editor

Cảnh báo: Bạn chưa đăng nhập. Địa chỉ IP của bạn sẽ bị hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Nếu bạn đăng nhập hoặc mở tài khoản, sửa đổi của bạn sẽ được gán bởi tên đăng nhập của bạn, cùng nhiều lợi ích khác.

Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để hoàn tất việc lùi lại sửa đổi.

Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 636: Dòng 636:
   
 
Hai cô gái đã nhạy cảm ở mọi nơi rồi, giờ chạm vào đâu cũng đủ khiến người họ rộn ràng. Dù vậy cơ thể họ vẫn run rẩy từ lần lên đỉnh trước đó, đã không còn kiểm soát được nữa; tất cả những gì họ làm bây giờ chỉ có bám chặt nhau. Họ mắc kẹt trong dòng suối cực khoái và lên đỉnh liên tục trước khi ngất đi.
 
Hai cô gái đã nhạy cảm ở mọi nơi rồi, giờ chạm vào đâu cũng đủ khiến người họ rộn ràng. Dù vậy cơ thể họ vẫn run rẩy từ lần lên đỉnh trước đó, đã không còn kiểm soát được nữa; tất cả những gì họ làm bây giờ chỉ có bám chặt nhau. Họ mắc kẹt trong dòng suối cực khoái và lên đỉnh liên tục trước khi ngất đi.
 
{{Img|url=https://i.imgur.com/LmAuPuK.png|align=center|width=500}}
 
   
 
<noinclude>{{A Lesbian Elf and a Cursed Princess Nav}}</noinclude><noinclude>
 
<noinclude>{{A Lesbian Elf and a Cursed Princess Nav}}</noinclude><noinclude>

Please note that all contributions to the Sonako Light Novel Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Hủy bỏ Trợ giúp sửa đổi (mở cửa sổ mới)