FANDOM


Minh họaSửa đổi

Đây là những hình minh họa có trong bộ truyện:

GallerySửa đổi

DhAqDLv.png
9V5Ect4.png
2YiUjFI.png
GBUvScw.png
ulloJZR.png
PTUudpe.png
jI8JEWG.png
OrZtOun.png
u7csf7H.png
m9KVU3f.png
77SnZSv.png
2MczyYl.png

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
 ♬   A Lesbian Elf and a Cursed Princess   ♬► Xem tiếp Chương 1
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.