Sonako Light Novel

Sửa đổi

A Simple Survey:Tập 1 End3

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 572: Dòng 572:
   
 
<noinclude>
 
<noinclude>
+
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;"
  +
|-
  +
| Xem trang trước [[A Simple Survey:Tập 1 Intro|Giới thiệu các ứng viên]]
  +
| Trở lại trang chính [[A Simple Survey|A Simple Survey]]
  +
| Xem trang sau [[A Simple Survey:Tập 1 Afterword|Lời bạt]]
  +
|-
  +
|}
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
[[Category:A Simple Survey]]
 
[[Category:A Simple Survey]]
 
<noinclude>{{A Simple Survey Nav}}</noinclude>
 
  Đang tải biên tập