Giữa chặng và nghỉ giải lao
Thông báo vắn tắt đây.

Tôi hy vọng bài khảo sát diễn ra trôi chảy đối với bạn.

Nếu vì lý do gì đó mà bạn vẫn chưa tham gia vào bài khảo sát, vậy nhanh lên và bắt đầu nào.Giờ, sau ít phút nghỉ giải lao, tôi đề nghị chúng ta trở lại với bài khảo sát.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 File12♬   A Simple Survey   ♬► Xem tiếp Tập 1 File13
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.