FANDOM


  • Lưu ý: phần này do trans tự biên soạn để nắm rõ hơn dàn nhân vật và vài thứ linh tinh khác mà chưa được thứ gì duyệt nên độ tin cậy ở mức 'đọc cho vui' thôi. Nên thứ gì để dấu (?) thì không đáng tin đâu. *cười~*

Nhân vật: Sửa đổi

1. Chap 1:

  • Tyre - bản nam: nhân vật chính.
  • Tyre nữ - bản nữ: là phân thân từ cùng một người với Tyre - bản nam.

2. Chap 2:

  • Claude-Xavier- tức [Kelade-xilier]: là cháu trai của dòng họ Công tước cũ Xavier.
  • Ông Lao Jerry: là ông nội của Claude và là sư phụ của cả hai người Claude và Leah.
  • Leah: là một cô gái tóc đỏ, hậu cần của Claude (?).

3. Chap 5:

  • Con Shoe Crab- tức con sam có tên KaMing Elder: là con vật tự cho mình mà Võ Thiên Chúa- tức Martial God và đã sống hơn 10,000 năm.

Kỹ năng: Sửa đổi

1. Chap 1:

  • [Nhất Tâm- One Mind]: là một kỹ năng tự chế của Tyre, chưa có mô tả nhưng có lẽ đó là năng lực gốc của cậu (?), khi bật lên có khả năng 'ra nhiều lệnh' cho hai bản thân cậu làm những việc khác nhau, ngoài ra, bình thường thì cậu sẽ 'hoàn toàn điều khiển' cho hai bản thân cùng làm một thứ (?).

2. Chap 3:

  • [Cảm nhận- Perception]: là kỹ năng của đội trưởng đội kỵ binh của Claude, chưa có mô tả nhưng có lẽ giúp cho người ta cảm nhận tốt hơn và xa hơn bình thường trong không gian (?).

Creeps: Sửa đổi

1. Chap 2: [Vua Núi Axe- Mountain Axe King].

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.