Sonako Light Novel

Sửa đổi

Akuma Koujo 1-05

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 6: Dòng 6:
   
   
''Thật vui vì các bạn vẫn tiếp tục đọc tác phẩm này.''
+
''Thật vui vì các bạn vẫn tiếp tục đọc tác phẩm này.
   
''Từ lần này trở đi, thì tôi nghĩ có lẽ câu chuyện sẽ trở nên nghiêm túc hơn một tí.''
+
Từ lần này trở đi, thì tôi nghĩ có lẽ câu chuyện sẽ trở nên nghiêm túc hơn một tí.''
   
 
________________________________________________
 
________________________________________________
  Đang tải biên tập