FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 08:50, ngày 4 tháng 7 năm 2016Ngubathong (tường | đóng góp)‎ . . (14.612 byte) (+14.612)‎ . . (Created page with " {{FBButton|link=http://sonako.wikia.com/wiki/Akuma_Koujo_%E3%80%9C_Yurui_Akuma_no_Monogatari_%E3%80%9C}} <center><big><big>'''2-1 Tôi trở thành công chúa ①'''</big>...")
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.