FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 08:20, ngày 25 tháng 8 năm 2016Ngubathong (tường | đóng góp)‎ . . (21.148 byte) (+21.148)‎ . . (Created page with " <big><big><center>'''3-6 Những ngày thường hoa lệ của các Ác Ma ①'''</center></big></big> ''Có bao hàm những câu từ miêu tả tàn khốc.'' ---- ...")
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.