FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 09:45, ngày 13 tháng 3 năm 2017Ngubathong (tường | đóng góp)‎ . . (21.828 byte) (+21.828)‎ . . (Created page with " <big><big><center>'''4-21 Trở thành như truyền thuyết mất rồi. ...Và rồi'''</center></big></big>  Người đàn ông đó được sinh ra tại một...")
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.