Sonako Light Novel

Sửa đổi

Arifureta Tập 9 Chương 6

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 9: Dòng 9:
 
Và đó là bởi,
 
Và đó là bởi,
   
“… Trông nó như Laputa<ref>Lâu đài trên mây trong một bộ anime rất nổi tiếng của Nhật, mình lười lắm nên ai có nhu cầu thì search google nhé</ref> vậy.”
+
“… Trông nó như LaputaundefinedLâu đài trên mây trong một bộ anime rất nổi tiếng của Nhật, mình lười lắm nên ai có nhu cầu thì search google nhé
  +
Phim "Lâu đài trên không"</ref> vậy.”
   
 
“… Laputa?”
 
“… Laputa?”
  Đang tải biên tập