Edit Page
Source Editor

Cảnh báo: Bạn chưa đăng nhập. Địa chỉ IP của bạn sẽ bị hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Nếu bạn đăng nhập hoặc mở tài khoản, sửa đổi của bạn sẽ được gán bởi tên đăng nhập của bạn, cùng nhiều lợi ích khác.

Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để hoàn tất việc lùi lại sửa đổi.

Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 23: Dòng 23:
 
|left}}
 
|left}}
 
<center>
 
<center>
*Dịch giả: {{ #NewWindowLink: User:Frankkintama| Frankkintama}}
+
*Dịch giả: {{ #NewWindowLink: User:Frankkintama| <span style="text-shadow:1px 1px 2px black, 0 0 1em DeepPink, 0 0 0.2em DeepPink; color:white; font:1em Georgia;">Frankkintama</span>}}
   
*Quản lý: {{ #NewWindowLink:http://sweec1890.blogspot.com/| Sweec1890}}</center>
+
*Quản lý: {{ #NewWindowLink:http://sweec1890.blogspot.com/| <span style="text-shadow:1px 1px 2px black, 0 0 1em blue, 0 0 0.2em blue; color:white; font:1em Georgia;">Sweec1890</span>}}</center>
   
 
</div>
 
</div>
   
 
<div style="position:absolute;overflow:hidden:width:400px;height:60px;bottom:160px;left:160px;z-index:50">
 
<div style="position:absolute;overflow:hidden:width:400px;height:60px;bottom:160px;left:160px;z-index:50">
{{ #NewWindowLink:Saenai Heroine no Sodatekata| SAEKANO PROJECT}}
+
{{ #NewWindowLink:Saenai Heroine no Sodatekata| <span style="text-shadow:1px 1px 2px black, 0 0 1em HotPink, 0 0 0.2em HotPink; color:white; font:2.5em Georgia;">SAEKANO PROJECT</span>}}
 
</div>
 
</div>
   

Please note that all contributions to the Sonako Light Novel Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Hủy bỏ Trợ giúp sửa đổi (mở cửa sổ mới)