FANDOM


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 2♬   Absolute Duo   ♬► Xem tiếp Tập 1 Minh Họa

Đây là Hộp định hướng của project Absolute Duo
Cấu trúc
{{Absolute Duo Nav}} ở cuối cùng, trước tag references và categories. Code sẽ tự động tạo ra navbox phù hợp với trang.
Link parser của project
Module:Absolute Duo Link
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.