Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Sonako Light Novel Wiki

Giới thiệu

Đây là template tạo Navbox 2.0 cho các project trên Sonako.

Cách sử dụng

Chỉ cần chèn đoạn code sau vào cuối mỗi trang chương truyện của project:

<noinclude>
{{Auto Nav}}
</noinclude>

Lưu ý

Để Navbox xuất hiện được và đúng, hãy đảm bảo rằng trong trang Module:PrefixData có một dòng theo cú pháp sau:

["Prefix cho project của bạn"]= "Tên trang module link cho project của bạn",

Và trang module link cho project được cập nhật đầy đủ.

Hướng dẫn thêm

Cách tạo trang module link cho project của bạn

Cách để cập nhật trang module link của project

Cách để tùy biến giao diện navbox này (tạo riêng một navbox cho project của bạn)

Advertisement