FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “<div class="comment-header print-no dotEPUBremove entry-unrelated"> <center> {| class="wikitable" style="text-align: center; background:#f0f0f0;" | style…”)

Phiên bản lúc 05:25, ngày 10 tháng 6 năm 2020

Lưu Pocket Xuất PDF Xuất Epub/Mobi Lưu Facebook
qVXrCVu.png

Báo lại các chương có vấn đề dịch thuật tại đây và những hành vi phá hoại tại đây Kiss2.png


Gõ {{sp}}Văn bản cần ẩn</div> khi spoil và Vào đây để lấy Bộ emoticon trên Sonako Kieu2.png


Chèn ảnh từ Imgur, Photobucket... vào Sonako theo cú pháp: {{Img|url=link ảnh|width=400}}. Xem các trang được hỗ trợ và tùy chỉnh khác tại đâyTuc_gian2.png


Like, share và comment động viên những bạn đang cần mẫn dịch, viết truyện Dau_an2.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.