FANDOM


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Linh tinh❇   Date A Live   ❇► Xem tiếp Tập 8 Minh Họa

Đây là Hộp định hướng của project Date A Live
Cấu trúc
{{DAL Nav}} ở cuối cùng, trước tag references và categories. Code sẽ tự động tạo ra navbox phù hợp với trang.
Link parser của project
Module:Date A Live Link
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.