Facebook Like dành riêng cho 1 trang

Sử dụng để tạo nút like cho 1 trang mà bạn muốn. và khi người khác ấn like thì họ sẽ like là like cho trang đó

Cách sử dụng

Chèn link sau dấu bằng bằng link mà bạn mong muốn. Và khi like thì sẽ là like cho trang đó.

{{FBButton|link=}}

Và copy/paste code vào trang ở chế độ Source mode. Nên để code ở đầu các trang để thuận tiện cho người đọc.

Ví dụ

Tạo nút like cho trang chính project Mahouka thì sẽ có code như sau

{{FBButton|link=https://sonako.fandom.com/wiki/Mahouka_Koukou_no_Rettousei}}

Sẽ hiện là


Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB.png Sonako Light Novel Wiki
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.