FANDOM


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 5♬   GunOta Tensei   ♬► Xem tiếp Tập 1 Minh họa

Đây là Hộp định hướng của project GunOta Tensei
Cấu trúc
{{Gunota Nav}} ở cuối cùng, trước tag references và categories. Code sẽ tự động tạo ra navbox phù hợp với trang.
Link parser của project
Module:Gunota Link
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.