FANDOM


[[Image:{{{1}}}|thumb|{{{2}}}px]]
{{{3}}}
Template documentation (for the above template, sometimes hidden or invisible)
Miêu tả
Template này dùng để tạo một ImageBox.
Cấu trúc
{{ImageBox|<...>}}.
Code tham khảo
{{ImageBox
|Tên file ảnh trên wikia.
|Kích cỡ
|Nội dung caption
|Kích cỡ border
|Căn lề caption
}}
Lưu ý
Để gõ ký tự | trong Nội dung, hãy dùng {{!}}
Ví dụ & kết quả
{{ImageBox|Amaburi v1 cover.png|300|Amagi Brilliant Park|1|center}}


Amaburi v1 cover
Amagi Brilliant Park

Visit Template:ImageBox/doc to edit this text! (How does this work?)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.