Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Sonako Light Novel Wiki
Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB.png Sonako Light Novel Wiki


Mục Đích:

Nói cho đơn giản thì đây là một tag dùng để thể hiện tình trạng của mỗi project có mặt trong Wiki Sonako. Tag này có mục đích dùng để cung cấp thông tin cũng như giúp các bạn độc biết được tình trạng hoạt động/tạm ngưng của từng project để tránh đi những câu hỏi dư thừa.

Phân Loại:

Hoạt Động - (Không đánh dấu) - Lần cập nhật cuối cùng diễn ra trong 3 tháng trước (xấp xỉ)
Tạm Ngưng - (Đánh dấu) - Lần cập nhật cuối cùng diễn ra trong 4-6 tháng trước (xấp xỉ)
Dừng - (Đánh dấu) - Lần cập nhật cuối cùng diễn ra trong 7-12 tháng trước (xấp xỉ)
Bỏ Xó - (Đánh dấu) - Lần cập nhật cuối cùng diễn ra trong 13 tháng trước hoặc hơn
Hoàn thành - (Đánh dấu) - Những bộ đã hoàn thành

Những bộ đã theo kịp (tiếng Anh lẫn tiếng Nhật) sẽ không được đánh dấu.

Tôi có thể gỡ đánh dấu ra được không?

Nếu ai đó đang hoạt động tích cực trên project đó, thì người đó nên gỡ dánh dấu ra.

Nếu project đang hoạt động của bạn bị đánh dấu sai thì xin hãy liên hệ với các Admin.

Cách sử dụng?

Thêm dòng mã sau đây vào trên cùng của trang chính của project:

{{Status|Active}}
{{Status|Idle}}
{{Status|Stalled}}
{{Status|Halted}}
{{Status|Completed}}