FANDOM


StalledHALTED Project này đã không được cập nhật trong hơn 12 tháng qua
Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB Sonako Light Novel Wiki
Baccano cover

Baccano! là một light novel viết bởi Ryogo Narita, illustrator là Katsumi Enami. Dịch ra theo tác giả thì có nghĩa là "cuộc bạo động ngu ngốc" hay cái gì đó không biết nữa, tiếng ý là"ruckus".

Nội dungSửa đổi

Mỗi câu truyện trong serie đề cập đến một lô các sự kiện không liên quan gì đến nhau nhưng lại giao cắt xoắn vặn vào nhau ở vài điểm, cuối cùng là diễn biên không thể kiểm soát được. Giả kim thuật gia bất tử, mafia vv cùng một số thể loại khác lẫn lộn trộn vào nhau, tạo ra một thế giới mà không phim ảnh nào có được.

Đăng kí dịch thuật và tiến độSửa đổi

Lịch sửSửa đổi

Danh sách các tậpSửa đổi

1930: The Rolling Bootlegs (Full Text)Sửa đổi

Nhân sự nhóm dịch Sửa đổi

ActiveSửa đổi

 • Không còn ai T_T
 • Cần tuyển nhân sự

InactiveSửa đổi

Tổng quan seriesSửa đổi

 • Baccano! The Rolling Bootlegs (Xuất bản tháng 2/2003, ISBN 4840222789)
 • Baccano! 1931 The Grand Punk Railroad (Local Episode) (Xuất bản tháng 8/2003, ISBN 4840224366)
 • Baccano! 1931 The Grand Punk Railroad (Express Episode) (Xuất bản September 2003, ISBN 4840224595)
 • Baccano! 1932 Drug & The Dominos (Xuất bản tháng 10/2003, ISBN 4840224943)
 • Baccano! 2001 The Children Of Bottle (Xuất bản tháng 2/2004, ISBN 4840226091)
 • Baccano! 1933 (Part 1) The Slash ~Cloudy to Rainy~ (Xuất bản tháng 9/2004, ISBN 484022787X)
 • Baccano! 1933 (Part 2) The Slash ~Bloody to fair ~ (Xuất bản tháng 11/ 2004, ISBN 4840228507)
 • Baccano! 1934 Alice in Jails (Prison Episode) (Xuất bản tháng 10/2006, ISBN 4840235856)
 • Baccano! 1934 Alice in Jails (World Episode) (Xuất bản tháng 12/2006, ISBN 4840236364)
 • Baccano! 1934 Peter Pan in Chains (Finale Episode) (Xuất bản April 2007, ISBN 9784840238052)
 • Baccano! 1705 The Ironic Light Orchestra (Xuất bản tháng 7/2007, ISBN 9784840239103)
 • Baccano! 2002 Bullet Garden (A-side) (Xuất bản tháng 10/2007, ISBN 9784840240277)
 • Baccano! 2002 Blood Sabbath (B-side) (Xuất bản tháng 11/2007, ISBN 9784840240697)
 • Baccano! 1931 Another Junk Railroad - Special Express Chapter(Xuất bản tháng 1/2009, ISBN 9784048674621)
 • Baccano! 1710 Crack Flag (Xuất bản tháng 4/2010, ISBN 9784048684590)
 • Baccano! 1932 - Summer — man in the killer (Xuất bản tháng 6/2011, ISBN 9784048705561)
 • Baccano! 1711 - Whitesmile (Xuất bản tháng 12/2011, ISBN 9784048861861)
 • Baccano! 1935-A Deep Marble (Xuất bản tháng 9/2012, ISBN 9784048868938)
 • Baccano! 1935-B Dr. Feelgreed (Xuất bản tháng 12/2012, ISBN 9784048912044)
 • Baccano! 1931-Winter the time of the oasis, (ISBN 978-4-04-891431-4)
 • Baccano! 1935-C The Grateful Bet, (ISBN 978-4-04-866037-2)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.