FANDOM


Theo dõi những hoạt động gần đây của Baka Tsuki - 1 trong những trang Light Novel lớn bên cộng đồng Anh ngữ kèm thêm những tính năng cao cấp hơn so với trang theo dõi của họ như Xem thay đổi không cần rời bỏ trang hay Tự động làm mới (auto-refresh)... tương tự những tính năng hiện có trên Sonako wiki.

Chỉ chạy trên giao diện máy tính. Nếu bạn xem trên di động, hãy chuyển sang giao diện máy tính: tại đây

Các bạn có thể dễ dàng vào trang này qua thanh Nav của Sonako: tab Theo dõi --> Follow Eng tran --> Hoạt động Baka Tsuki hoặc cũng có thể vào bằng cách gõ tên Bakatsuki vào thanh tìm kiếm của Sonako. Kết quả đầu tiên sẽ trỏ tới trang này.

  • baka-tsuki.org&scriptdir=project&bgcolor=none
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.