Avianhope Avianhope ngày 29 tháng 6 năm 2018
4

Kế hoạch cho tháng 7-2018

Gọi là kế hoạch cho tháng 7 nhưng lại được viết vào ngày 29/06/2018 :lol:

Cũng có ý định viết cái post cho mục blog lâu rồi, để lấy cái huy hiệu và để trang profile bớt trống trải.

Well, tháng bảy này mình sẽ định làm gì?... Làm gì bây giờ nhỉ?

Thú thật thì mình đã thi xong từ ba ngày trước, kết quả thì sao nhỉ? Mình cũng không chắc, nhưng 75% là nó ổn, tạm ổn. :)

Thực sự thì sau một khoảng thời gian cày hì hục như trâu, bây giờ hè thành thơi thì mình lại đâm ra chán, chán muốn chết luôn ấy. -.-

Chủ yếu thì trong tháng bày mình sẽ hoàn tất bộ Pygmalion. Chậm nhất là vào giữa tháng, tầm ngày 17-18 gì đó. Hiện tại thì mình cũng đang vắt giò lên cổ chạy cho nhanh, tất nhiên chất lượng vẫn được đảm bảo, hehe.

Còn bộ LeviCo thì sao? Bộ đó xác định là…

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.