DeHooker DeHooker ngày 11 tháng 7 năm 2018
8

6 Tháng Làm Dịch Giả (không dám đâu)

Tính ra đây là cái Blog đầu tiên mình viết.

...nghiêm túc mode.

Dear Nhật kí Blog

Tính từ ngày mình còn mè nheo admin Facebook cho vào group vì dùng tài khoản mới lập thì cũng đã được nửa năm làm dịch giả trên Snk rồi ;D

Còn tính từ ngày mình biết đến mảng A-M-LN thì cũng chưa tròn một năm đâu, 9 tháng trước mình mới biết đến Ghibli Studio ;_;

Nhưng cũng mừng vì mình biết đến sự tồn tại của LN chỉ sau 3 tháng xem anime.

Anime yêu thích nhất lại là một movie, Kaze no Tachinu – The Wind Rises, hay còn gọi là Gió nổi.

Bộ Anime đưa mình tới mảng LN, không phải Project đầu tiên mình làm trên Snk là Ichiban, mà là bộ Konosuba.

Konosuba là một trong những bộ Anime đầu tiên mình xem, hồi đấy (dăm ba tháng trước chứ mấy) cày 2 ngày hết 2 season, lúc nửa đêm …

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.