FANDOM

HKSilverlord

biệt danh Dick Silver

  • Tôi sống tại Biên Hòa
  • Tôi sinh ngày tháng 1 20
  • Nghề nghiệp của tôi là Student
  • Tôi là Male