FANDOM

Hung3442

biệt danh Nguyễn Công Hùng

  • Tôi sống tại Yên Bái
  • Tôi sinh ngày tháng 10 11
  • Nghề nghiệp của tôi là Cảnh sát
  • Tôi là Nam