FANDOM

Ouitatsu

biệt danh Wang Kami

  • Tôi sống tại Tokyo, Japan
  • Tôi sinh ngày tháng 11 20
  • Nghề nghiệp của tôi là Sinh Viên
  • Tôi là Nam