Hướng dẫn tùy biến Navbox 2.0

Navbox 2.0 có điểm tốt hơn 1.0 ở chỗ cho phép tùy biến ngoại hình dễ dàng hơn.

Yêu cầu: cần có hiểu biết cơ bản về CSS.

Lưu ý: chú ý chữ hoa chữ thường.

Các thông số mặc định (kèm theo ý nghĩa) được viết ở đây: Module:Default_Nav_Skin

Thông số

Ý nghĩa

Cố định (không nên đổi cái này)

pageName

luôn luôn là {{FULLPAGENAME}}

src

đường dẫn tới Module Link của project, gần như phải có để tránh lộn xộn, và giá trị sẽ có dạng Module:ABCXYZ Link

Trong LocalNav (nửa trên của Navbox, để di chuyển tới lui trong project)

localNav

Vỏ ngoài của localNav

localNav_row

"Ruột" trong của localNav

previousPage

Trang kế trước của trang hiện tại

previousPage_link

Đường link của trang kế trước của trang hiện tại

mainPage

Trang chủ project

mainPage_left

Các kí tự trang trí nằm bên trái trang chủ

mainPage_right

Các kí tự trang trí nằm bên phải trang chủ

mainPage_link

Đường link của trang hiện tại

nextPage

Trang kế tiếp của trang hiện tại

nextPage_link

Đường link của trang kế tiếp trang hiện tại

Trong GlobalNav (nửa dưới của Navbox, để di chuyển khắp project, chỉ xuất hiện trên PC)

globalNav

Vỏ ngoài globalNav

globalNav_title

Thanh tiêu đề globalNav

globalNav_title_text

Nội dung xuất hiện trên thanh tiêu đề globalNav

globalNav_content

Nội dung bên trong của globalNav

volume

Khung chứa mỗi tập

fulltext

Khung chứa link toàn văn

fulltext_link

Link toàn văn

chapter

Khung chứa link chương

chapter_link

Link chương

collapse_globalNav

Đặt là "true" nếu muốn globalNav ban đầu sẽ tự đóng đóng lại (không phô bày nội dung bên trong)

Các thanh tiêu đề của Arc

arcBar_title

Dành cho mọi thanh tiêu đề arc

arcBar_content

Dành cho phần ruột bên dưới thanh tiêu đề khi bấm mở arc ra

arcBar_open_tohka

(Ví dụ) Nếu muốn arc "tohka" mở sẵn thay vì đóng như mặc định.

arcBar_title_tohka

(Ví dụ) Dành cho thanh tiêu đề của arc có id là "tohka" (xem trong Module Link để biết id của arc)

arcBar_content_tohka

(Ví dụ) Dành cho phần ruột bên dưới thanh tiêu đề của arc có id là "tohka" (xem trong Module Link để biết id của arc)

Cú pháp:

{{#invoke:SuperNav
|makeNav
|thông_số_1 = giá_trị_mới_1
|thông_số_2 = giá_trị_mới_2
…
}}

Sau đó, bạn lưu trong một trang có tên là Template:Tên_viết_tắt_project Nav, ví dụ: Template:Xịp đỏ Nav (lúc tạo, wiki sẽ hỏi bạn loại template, hãy chọn Data). Sau đó, trong từng trang project của bạn, chỉ cần ghi {{Xịp đỏ Nav}}.

Bạn không cần phải nhập hết mọi thông số mới. Những thông số nào bạn không nhập, Navbox sẽ lấy theo mặc định.

Một số ví dụ về custom:

Ngoài ra, nếu bạn muốn tên trang chủ project xuất hiện gọn hơn trong navbox, hãy thêm một dòng sau vào giữa dòng fullname và mainpage:

shortname = "Tên_bạn_muốn_xuất_hiện",

Chẳng hạn với project Akuma Koujo, sau khi chèn vào sẽ có:

{fullname = "Akuma Koujo 〜 Yurui Akuma no Monogatari 〜",
shortname = "Akuma Koujo",
mainpage = true},
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.