Một trong những lợi thế của Navbox 2.0 là việc cập nhật chương/vol/arc mới chỉ cần thao tác trên Module Link (đã hướng dẫn tạo tại đây)

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cập nhật Module Link.

Nhắc lại: Navbox gồm hai bộ phần:

 • localNav: phần khung phía trên, để tiến tới tiến lui hay quay về trang chủ.
 • globalNav: phần khung phía dưới, để truy tìm một trang trong project.

Cập nhật

Lưu ý: lõi của Navbox là case-sensitive, vì thế, đừng lầm lẫn giữa chữ in hoa, in thường.

Lấy ví dụ là Module:Date A Live Link

Chương

Một chương sẽ được biểu diễn dưới dạng sau:


{fullname = "Date A Live:Tập 1 Chương 5", 

shortname = "Chương 5",

longname = "Tập 1 Chương 5",

childOf = 1},

Giải thích:

{fullname = "Date A Live:Tập 1 Chương 5",

Tên đầy đủ của chương (là phần tên trên thanh url, không kể http://sonako.wiki.com/wiki/ )

shortname = "Chương 5",

Tên viết tắt của chương, sẽ xuất hiện trong globalNav

longname = "Tập 1 Chương 5",

Tên dài của chương, thường bao gồm thêm số thứ tự tập, sẽ xuất hiện trong localNav

childOf = 1},

Cho biết chương này thuộc về tập nào. Không nhất thiết phải mang giá trị là số, có thể là cụm ký tự (nhớ kẹp giữa dấu nháy kép " ")

Các chương được "đọc" theo thứ tự trên xuống dưới, nên hãy chú ý vị trí khi chèn vào, sẽ ảnh hưởng tới localNav cũng như thứ tự xuất hiện trong globalNav.

Để chèn chương, các bạn hãy đánh đúng cú pháp như trên, chỉ thay đổi giá trị ở bên phải dấu = (nhớ để lại dấu phẩy, dấu nháy kép và cái này "},", nếu không thì sẽ bị báo lỗi đấy).

Toàn văn (Vol)

Link toàn văn một vol sẽ được biểu diễn như sau:


{fullname = "Date A Live:Tập 2",

shortname = "Tập 2", 

longname = "Tập 2",

id = 2},

{fullname = "Date A Live:Tập 2",

Giống như tên đầy đủ của chương

shortname = "Tập 2",

Giống tên viết tắt của chương

longname = "Tập 2",

Giống tên dài của chương

id = 2},

Đánh dấu vol. Tất cả những chương có thông số childOf mang giá trị 2 đều sẽ được hiển thị thuộc về vol này

Tương tự như chương, thứ tự vol cũng được đọc từ trên xuống.

Arc/Grand-arc/etc.

Nếu project của bạn gồm nhiều arc, chẳng hạn như Date A Live chia thành nhiều arc: Tohka, Yoshino, v.v thì bạn sẽ cập nhật/tạo thêm trong Module Link một thành phần nữa, có tên là arcsStructure. Nên để thành phần này lên trên cùng để thuận tiện theo dõi.

Cấu trúc nói chung:


arcsStructure = {

	…

	{id = ___,

	fullname = "___",

	including = {___},

	},

	…

},

Giải thích:

id

Tên (nhãn định danh) của arc. Phải là duy nhất trong các id, kể cả so với id của vol. Có thể là số hoặc là cụm ký tự (phải đặt giữa dấu nháy kép).

fullname

Tên sẽ xuất hiện thanh tiêu đề của arc.

including

Bao gồm tất cả các id (của vol, arc nhỏ) mà arc này chứa. Chú ý thứ tự bên trong (từ trái qua phải).

Ví dụ:


  {id = "tohka",

  fullname = "Tohka's Arc",

  including = {1}

  },

  

  {id = "yoshino",

  fullname = "Yoshino's Arc",

  including = {2}

  },

…

  {id = "main",

  fullname = "Main Stories",

  including = {"tohka", "yoshino", "kotori", "yamai", "miku", "natsumi", "origami", "shiori", "nia", "mukuro"}

  },

…

Tương tự như vol và chap, các arc cũng được đọc từ trên xuống, nên hãy chú ý thứ tự.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.