FANDOM

Pigtam

biệt danh Tâm

  • Tôi sống tại HCMC
  • Tôi sinh ngày tháng 2 20
  • Nghề nghiệp của tôi là Student
  • Tôi là MALE