FANDOM

Shiratori Kanae

biệt danh Huỳnh Bá Lộc

  • Tôi sống tại Ho Chi Minh City , Viet Nam
  • Nghề nghiệp của tôi là Student
  • Tôi là Male
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.