FANDOM

TooruKazami

biệt danh Chu Long Khánh

  • Tôi sống tại Hanoi
  • Tôi sinh ngày tháng 4 10
  • Nghề nghiệp của tôi là Student
  • Tôi là Male