FANDOM

Yamitohikari136

  • Tôi sống tại Hà Tĩnh
  • Tôi sinh ngày tháng 6 13
  • Nghề nghiệp của tôi là Ăn bám :v
  • Tôi là Unknown :v