FANDOM


 
Dòng 1: Dòng 1:
 
Koori no Kuni no Amaryllis - Amaryllis và vương quốc băng giá.
 
Koori no Kuni no Amaryllis - Amaryllis và vương quốc băng giá.
   
Trans: Anvianhope
+
Trans: Avianhope
   
 
Chương 1: Bạch Tuyết và khu rằng say ngủ. - Hoàn thành
 
Chương 1: Bạch Tuyết và khu rằng say ngủ. - Hoàn thành

Bản hiện tại lúc 05:08, ngày 17 tháng 9 năm 2017

Koori no Kuni no Amaryllis - Amaryllis và vương quốc băng giá.

Trans: Avianhope

Chương 1: Bạch Tuyết và khu rằng say ngủ. - Hoàn thành

http://sonako.wikia.com/wiki/Koori_no_Kuni_no_Amaryllis:_T%E1%BA%ADp_1_-_Ch%C6%B0%C6%A1ng_M%E1%BB%99t

Một khởi đầu nhẹ nhàng.

Amaryllis004-005 (1)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.