FANDOM


 
Dòng 3: Dòng 3:
 
[//sonako.wikia.com/wiki/The_Place_You/I_Called_From_-_Tập_1_Chương_6 https://sonako.wikia.com/wiki/The_Place_You/I_Called_From_-_Tập_1_Chương_6]
 
[//sonako.wikia.com/wiki/The_Place_You/I_Called_From_-_Tập_1_Chương_6 https://sonako.wikia.com/wiki/The_Place_You/I_Called_From_-_Tập_1_Chương_6]
   
Thính là hay. Chigusa beztgurl cmnr hụ hụ... ;;A;;
+
Thính là hay từ vị trí của Chigusa. Beztgurl cmnr hụ hụ... ;;A;;
   
 
P/s: Tạm nghỉ 1 tuần để trans giải quyết bài vở trên trường trước khi vào tập 2. Chương tiếp theo lên kệ vào ngày 22/11 nhé. Iu <3
 
P/s: Tạm nghỉ 1 tuần để trans giải quyết bài vở trên trường trước khi vào tập 2. Chương tiếp theo lên kệ vào ngày 22/11 nhé. Iu <3

Bản hiện tại lúc 12:19, ngày 14 tháng 11 năm 2018

The Place You/I Called From - Tập 1 Chương 6 - Kurosame Yato - Hoàn thành

https://sonako.wikia.com/wiki/The_Place_You/I_Called_From_-_Tập_1_Chương_6

Thính là hay từ vị trí của Chigusa. Beztgurl cmnr hụ hụ... ;;A;;

P/s: Tạm nghỉ 1 tuần để trans giải quyết bài vở trên trường trước khi vào tập 2. Chương tiếp theo lên kệ vào ngày 22/11 nhé. Iu <3

Tumblr inline o1qeb80Tvs1qgji20 500
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.