FANDOM


 
Dòng 3: Dòng 3:
 
Fio dịch
 
Fio dịch
   
[//sonako.fandom.com/wiki/Sentouin,_Hakenshimasu https://sonako.fandom.com/wiki/Sentouin,_Hakenshimasu]!
+
[//sonako.fandom.com/wiki/Sentouin,_Hakenshimasu! https://sonako.fandom.com/wiki/Sentouin,_Hakenshimasu!]
   
 
Truyện không hẳn kể về việc tiêu diệt quỷ vương, bảo vệ hòa binh, chỉ là ... à mà lần trước nói rồi còn đâu!
 
Truyện không hẳn kể về việc tiêu diệt quỷ vương, bảo vệ hòa binh, chỉ là ... à mà lần trước nói rồi còn đâu!

Bản hiện tại lúc 08:23, ngày 1 tháng 2 năm 2019

Sentouin, Hakenshimasu! - Tập 1 hoàn thành

Fio dịch

https://sonako.fandom.com/wiki/Sentouin,_Hakenshimasu!

Truyện không hẳn kể về việc tiêu diệt quỷ vương, bảo vệ hòa binh, chỉ là ... à mà lần trước nói rồi còn đâu!

SaK 511942

(Tấm duy nhất tương đối đẹp có liên quan tới truyện mà mình tìm được! Không được đăng thì thôi vậy.)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.