(Created page with "Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 7 – Kuroneko6558 – Hoàn thành https://sonako.fandom.com/wiki/Taimadou_Gakuen_35_Shiken_Shoutai_Tập_7 P.S: Sau nhiều tuần ...")
 
 
Dòng 3: Dòng 3:
 
https://sonako.fandom.com/wiki/Taimadou_Gakuen_35_Shiken_Shoutai_Tập_7
 
https://sonako.fandom.com/wiki/Taimadou_Gakuen_35_Shiken_Shoutai_Tập_7
   
P.S: Sau nhiều tuần chật vật, cuối cùng cũng xong tập 7.
+
P.S: Sau nhiều tuần chật vật, cuối cùng cũng xong tập 7. Tình hình là tại hạ đang bị việc học đề đến cổ nên sẽ tập 8 sẽ bị chậm kha khá nhé :((
Tình hình là tại hạ đang bị việc học đề đến cổ nên sẽ tập 8 sẽ bị chậm kha khá nhé :((
 
 
{{Img|url=https://i.imgur.com/tfHVUhR.jpg|width=500}}
 
{{Img|url=https://i.imgur.com/tfHVUhR.jpg|width=500}}

Bản hiện tại lúc 17:23, ngày 19 tháng 3 năm 2019

Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 7 – Kuroneko6558 – Hoàn thành

https://sonako.fandom.com/wiki/Taimadou_Gakuen_35_Shiken_Shoutai_Tập_7

P.S: Sau nhiều tuần chật vật, cuối cùng cũng xong tập 7. Tình hình là tại hạ đang bị việc học đề đến cổ nên sẽ tập 8 sẽ bị chậm kha khá nhé :((

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.