FANDOM


 
Dòng 3: Dòng 3:
 
Dịch giả: Avianhope
 
Dịch giả: Avianhope
   
[//sonako.wikia.com/wiki/Hige_Wo_Soru._Soshite_Joshikosei_Wo_Hiro https://sonako.wikia.com/wiki/Hige_Wo_Soru._Soshite_Joshikosei_Wo_Hiro].
+
[//sonako.wikia.com/wiki/Hige_Wo_Soru._Soshite_Joshikosei_Wo_Hiro https://sonako.wikia.com/wiki/Hige_Wo_Soru._Soshite_Joshikosei_Wo_Hiro.]
   
 
Làm với tất cả tình yêu dành cho con gái tương lai của bạn :) Đùa thôi... Đẩy nhanh cho kịp Eng thôi, từ bây giờ Eng ra chương nào mình sẽ dịch liền ngay chương đó cho nhé.
 
Làm với tất cả tình yêu dành cho con gái tương lai của bạn :) Đùa thôi... Đẩy nhanh cho kịp Eng thôi, từ bây giờ Eng ra chương nào mình sẽ dịch liền ngay chương đó cho nhé.

Bản hiện tại lúc 21:12, ngày 12 tháng 11 năm 2018

Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hiro - Từ Chương 1 --> Chương 5 - Hoàn thành.

Dịch giả: Avianhope

https://sonako.wikia.com/wiki/Hige_Wo_Soru._Soshite_Joshikosei_Wo_Hiro.

Làm với tất cả tình yêu dành cho con gái tương lai của bạn :) Đùa thôi... Đẩy nhanh cho kịp Eng thôi, từ bây giờ Eng ra chương nào mình sẽ dịch liền ngay chương đó cho nhé.

Cảm ơn Fio tỉ tỉ và Hooker huynh đài đã support cho nhé :v

Higewosuru
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.