FANDOM


(Created page with "'''Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou - Chương 9 - Hoàn thành.''' '''Dịch giả: Avianhope''' '''Anh càng ngày càn đến gần hơn với cái mác Sugar Da...")
 
 
Dòng 3: Dòng 3:
 
'''Dịch giả: Avianhope'''
 
'''Dịch giả: Avianhope'''
   
'''Anh càng ngày càn đến gần hơn với cái mác Sugar Daddy.'''
+
'''Anh càng ngày càng đến gần hơn với cái mác Sugar Daddy.'''
   
 
'''On a side note: Manga đã bám kịp bản dịch :) Chương sau của Manga là mình ngửi khói luôn.'''
 
'''On a side note: Manga đã bám kịp bản dịch :) Chương sau của Manga là mình ngửi khói luôn.'''
   
'''https://sonako.fandom.com/wiki/Hige_Wo_Soru._Soshite_Joshikosei_Wo_Hirou_T%E1%BA%ADp_1_Ch%C6%B0%C6%A1ng_9'''
+
'''[//sonako.fandom.com/wiki/Hige_Wo_Soru._Soshite_Joshikosei_Wo_Hirou_T%E1%BA%ADp_1_Ch%C6%B0%C6%A1ng_9 https://sonako.fandom.com/wiki/Hige_Wo_Soru._Soshite_Joshikosei_Wo_Hirou_T%E1%BA%ADp_1_Ch%C6%B0%C6%A1ng_9]'''
   
 
'''[[File:Hige_wo_Soru_banner.jpg|thumb|600px]]'''
 
'''[[File:Hige_wo_Soru_banner.jpg|thumb|600px]]'''

Bản hiện tại lúc 20:27, ngày 2 tháng 2 năm 2019

Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou - Chương 9 - Hoàn thành.

Dịch giả: Avianhope

Anh càng ngày càng đến gần hơn với cái mác Sugar Daddy.

On a side note: Manga đã bám kịp bản dịch :) Chương sau của Manga là mình ngửi khói luôn.

https://sonako.fandom.com/wiki/Hige_Wo_Soru._Soshite_Joshikosei_Wo_Hirou_T%E1%BA%ADp_1_Ch%C6%B0%C6%A1ng_9

Hige wo Soru banner
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.