FANDOM


(Created page with "Sukasuka Ngoại truyện đặc biệt – Một Ngày Ở Ký Túc Xá Học Viện Có Cánh Công Lập - Phẹt. "Em sao thế?" "Không có chi đâu. Chỉ là em xá...")
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
Sukasuka Ngoại truyện đặc biệt – Một Ngày Ở Ký Túc Xá Học Viện Có Cánh Công Lập - Phẹt.
+
Sukasuka Ngoại truyện đặc biệt – [[Shuumatsu_Tập_SS_Một_Ngày_Ở_Ký_Túc_Xá_Học_Viện_Có_Cánh_Công_Lập|Một Ngày Ở Ký Túc Xá Học Viện Có Cánh Công Lập]] - Phẹt.
   
 
"Em sao thế?"
 
"Em sao thế?"

Bản hiện tại lúc 13:01, ngày 8 tháng 5 năm 2020

Sukasuka Ngoại truyện đặc biệt – Một Ngày Ở Ký Túc Xá Học Viện Có Cánh Công Lập - Phẹt.

"Em sao thế?"

"Không có chi đâu. Chỉ là em xác nhận lại tình cảm mình thôi."

"Ý em là gì?"

"Là em yêu anh lắm."

==Sửa đổi

Ngoại truyện con con do tác giả Kareno Akira viết ra hưởng ứng lời kêu gọi của NXB Kadokawa cho chiến dịch #StayAtHome bên Nhật.

Mình định đăng đúng ngày CykacykaSukasuka phát hành chính thức ở Việt Nam nhưng lỡ mất một nhịp.

Sauce ảnh: https://twitter.com/TeteAkira/status/1257306817262059521

EXLZ3iYUcAEQe7J
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.