Sonako Light Novel Wiki
Sonako Light Novel Wiki
(Created page with "Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? Tập 4 - Hoàn thành Chương kết: https://sonako.fandom.com/wiki/OreGaHeroin_T%E1%BA%ADp_4_Ch%C6%B0%C6%A1ng_...")
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? Tập 4 - Hoàn thành
 
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? Tập 4 - Hoàn thành
  +
Claus: Cuối cùng cũng xong tập 4, cũng hơn năm rồi chứ ít gì, vỗ tay ăn mừng cái nào. Chắc tập 5 sẽ khá khẩm hơn, cơ mà gần đây thấy lười quá...
   
 
Chương kết: https://sonako.fandom.com/wiki/OreGaHeroin_T%E1%BA%ADp_4_Ch%C6%B0%C6%A1ng_k%E1%BA%BFt
 
Chương kết: https://sonako.fandom.com/wiki/OreGaHeroin_T%E1%BA%ADp_4_Ch%C6%B0%C6%A1ng_k%E1%BA%BFt

Bản hiện tại lúc 12:24, ngày 6 tháng 10 năm 2019

Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? Tập 4 - Hoàn thành Claus: Cuối cùng cũng xong tập 4, cũng hơn năm rồi chứ ít gì, vỗ tay ăn mừng cái nào. Chắc tập 5 sẽ khá khẩm hơn, cơ mà gần đây thấy lười quá...

Chương kết: https://sonako.fandom.com/wiki/OreGaHeroin_T%E1%BA%ADp_4_Ch%C6%B0%C6%A1ng_k%E1%BA%BFt

Lời bạt: https://sonako.fandom.com/wiki/OreGaHeroin_T%E1%BA%ADp_4_L%E1%BB%9Di_b%E1%BA%A1t

Toàn tập 4: https://sonako.fandom.com/wiki/OreGaHeroin_T%E1%BA%ADp_4

Ore Ga Heroin Vol4 Color 1.jpg