FANDOM


ZzZMineIsMyLifeZzZ wrote: prj Chịch ra máu :">

prj Kuusen

prj SAO: vol 11 chap 6, vol 12 chap 8 part 2+3, vol 15 chap 16, vol 16 chap 19, SS "Celeste Fairy (tiên nữ màu thiên thanh)" + "Cradle of the moon(cái nôi của mặt trăng)"

prj EB: vol 2 chap 6+7+8+9

prj STnBD: vol 5+6+7, vol 8 mở đầu+1+2+chuyển tiếp

prj MKnR: vol 15, vol 16 chap 2->7, vol 20, SS "Party Haloween tháng 11" + SS "Shotgun!"

=>> tổng ~1.021.000 http://www.upsieutoc.com/image/c5CJIy

link file: https://drive.google.com/file/d/0B6smtBLHe8YxNzI4bmM4cjVraWc/view?usp=sharing

Đệt bác xong vol 2 EB hồi nào mình không hay biết....

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.