FANDOM


(Created page with "[http://sonako.wikia.com/wiki/User:PrinzEugenz Nhật Nguyên] - Translator:  Fuyo Mahou Vol 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 ~477k chữ ||| Eiyuu no Musume ~ 145k chữ, tổng c...")
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
[http://sonako.wikia.com/wiki/User:PrinzEugenz Nhật Nguyên] - Translator:  Fuyo Mahou Vol 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 ~477k chữ ||| Eiyuu no Musume ~ 145k chữ, tổng cộng 615k, tính thêm 400k chữ từ tiêu chuẩn S-Mem = ~1tr 
 
[http://sonako.wikia.com/wiki/User:PrinzEugenz Nhật Nguyên] - Translator:  Fuyo Mahou Vol 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 ~477k chữ ||| Eiyuu no Musume ~ 145k chữ, tổng cộng 615k, tính thêm 400k chữ từ tiêu chuẩn S-Mem = ~1tr 
   
Nếu đạt thì mong ad chèn giùm hình này vào bên trái khung cmt :))
+
Nếu đạt thì mong ad chèn giùm hình này vào bên trái khung cmt, nickname = hồng mộng mơ như gái trong hình :v
   
 
[[File:A9ILt1woZ.png|center|450px]]
 
[[File:A9ILt1woZ.png|center|450px]]

Phiên bản lúc 11:17, ngày 1 tháng 9 năm 2018

Nhật Nguyên - Translator:  Fuyo Mahou Vol 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 ~477k chữ ||| Eiyuu no Musume ~ 145k chữ, tổng cộng 615k, tính thêm 400k chữ từ tiêu chuẩn S-Mem = ~1tr 

Nếu đạt thì mong ad chèn giùm hình này vào bên trái khung cmt, nickname = hồng mộng mơ như gái trong hình :v

A9ILt1woZ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.