FANDOM


 
Dòng 1: Dòng 1:
[http://sonako.wikia.com/wiki/User:PrinzEugenz Nhật Nguyên] - Translator:  Fuyo Mahou Vol 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 ~477k chữ ||| Eiyuu no Musume ~ 145k chữ, tổng cộng 615k, tính thêm 400k chữ từ tiêu chuẩn S-Mem = ~1tr 
+
[http://sonako.wikia.com/wiki/User:PrinzEugenz Nhật Nguyên] - Translator:  Fuyo Mahou Vol 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 ~477k chữ ||| Eiyuu no Musume ~ 145k chữ, tổng cộng 615k, tính thêm 400k chữ từ tiêu chuẩn S-Mem = ~1tr 
   
 
Nếu đạt thì mong ad chèn giùm hình này vào bên trái khung cmt, nickname = màu hồng mộng mơ như gái trong hình, còn dòng chữ đi kèm là "Holy Knight Herbaceous Peony" :v
 
Nếu đạt thì mong ad chèn giùm hình này vào bên trái khung cmt, nickname = màu hồng mộng mơ như gái trong hình, còn dòng chữ đi kèm là "Holy Knight Herbaceous Peony" :v

Bản hiện tại lúc 14:03, ngày 2 tháng 9 năm 2018

Nhật Nguyên - Translator:  Fuyo Mahou Vol 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 ~477k chữ ||| Eiyuu no Musume ~ 145k chữ, tổng cộng 615k, tính thêm 400k chữ từ tiêu chuẩn S-Mem = ~1tr 

Nếu đạt thì mong ad chèn giùm hình này vào bên trái khung cmt, nickname = màu hồng mộng mơ như gái trong hình, còn dòng chữ đi kèm là "Holy Knight Herbaceous Peony" :v

A9ILt1woZ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.