FANDOM


(Created page with "Chúc mừng bạn PrinzEugenz lên cấp S và Trung Khệnh lên M nhé {{=|dau an}} Lâu rồi không thăng cấp cùng 1 lúc cho 1 cặp SM nào {{=|dau an}}")
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
Chúc mừng bạn PrinzEugenz lên cấp S và Trung Khệnh lên M nhé {{=|dau an}}
 
Chúc mừng bạn PrinzEugenz lên cấp S và Trung Khệnh lên M nhé {{=|dau an}}
 
Lâu rồi không thăng cấp cùng 1 lúc cho 1 cặp SM nào {{=|dau an}}
 
Lâu rồi không thăng cấp cùng 1 lúc cho 1 cặp SM nào {{=|dau an}}
  +
Hình chibi trong forrum của lão PrinzEugenz sẽ hiện trong 1-2 ngày nữa :v

Phiên bản lúc 15:36, ngày 28 tháng 1 năm 2018

Chúc mừng bạn PrinzEugenz lên cấp S và Trung Khệnh lên M nhé Dau_an2.png

Lâu rồi không thăng cấp cùng 1 lúc cho 1 cặp SM nào Dau_an2.png

Hình chibi trong forrum của lão PrinzEugenz sẽ hiện trong 1-2 ngày nữa :v

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.