FANDOM


lão sư nói vậy không sai nhưng thấy có vẻ lép vế quá ,không vui tí nào ,shia thì muôn đời đằng sau 

em đề cử kaori ,đây là người duy nhất có thể khiên yue cảm thấy bị đe dọa mà ,xét về độ dày thì đâu thua ai ,để ẻm làm số 2 hợp hơn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.