FANDOM


(Created page with "sao ảm đạm thế nhỉ... chắc tại chủ đề này dễ end hoặc là nơi thích hợp cho những người máu nhây đầy mình, kiểu như: "Yue is the best...")
 
 
Dòng 11: Dòng 11:
 
v.v to endless ... Toàn mấy câu nói đi nói lại cho dù khác cách viết thì nội dung vẫn tương tự
 
v.v to endless ... Toàn mấy câu nói đi nói lại cho dù khác cách viết thì nội dung vẫn tương tự
   
(・_・; )
+
''(・_・; )''

Bản hiện tại lúc 13:46, ngày 27 tháng 2 năm 2017

sao ảm đạm thế nhỉ... chắc tại chủ đề này dễ end hoặc là nơi thích hợp cho những người máu nhây đầy mình, kiểu như:

"Yue is the best"

"Mình thấy Kaori hợp hơn"

"Shizuku hợp nhất vì có thể trị được main"

"Mama của Myuu thì sao"

v.v to endless ... Toàn mấy câu nói đi nói lại cho dù khác cách viết thì nội dung vẫn tương tự

(・_・; )

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.