(Created page with "thí dụ một chỗ eng dịch làm mình bực mình khúc cuối chương 1-10 bãn jap có câu này  好奇心はネコを殺すと言うけれど…… câu của ...")
 
 
Dòng 10: Dòng 10:
 
Well, curiosity never killed any cats.
 
Well, curiosity never killed any cats.
   
bản eng cố làm cho câu rõ ràng hơn nhưng rốt cuộc, khúc này tác giả viết câu này với hay nghĩa, một nghĩa là ông chú kia vì tò mò mà lại gần main, một nghĩa là main vì tò mò mà ăn ông ta, rất tiếc, bạn eng dường như không để ý để cách viết hay mơ hồ đa nghĩa của tác giả.
+
bản eng cố làm cho câu rõ ràng hơn nhưng rốt cuộc, khúc này tác giả viết câu này với ba nghĩa, một là nhắc lại một câu thành ngữ hay xài ở jap, một nghĩa là ông chú kia vì tò mò mà lại gần main, một nghĩa là main vì tò mò mà ăn ông ta, rất tiếc, bạn eng dường như không để ý để cách viết mơ hồ đa nghĩa của tác giả.
   
 
bản mình dịch có khá nhiều chỗ không rõ nghĩa một tí nào, ừm, vì tác giả làm vậy để cho người đọc nghiệm mà.
 
bản mình dịch có khá nhiều chỗ không rõ nghĩa một tí nào, ừm, vì tác giả làm vậy để cho người đọc nghiệm mà.

Bản hiện tại lúc 08:22, ngày 6 tháng 8 năm 2016

thí dụ một chỗ eng dịch làm mình bực mình

khúc cuối chương 1-10 bãn jap có câu này

 好奇心はネコを殺すと言うけれど……

câu của mình:  Cho dù người ta có nói sự tò mò giết chết mèo thì... bản eng:

Well, curiosity never killed any cats.

bản eng cố làm cho câu rõ ràng hơn nhưng rốt cuộc, khúc này tác giả viết câu này với ba nghĩa, một là nhắc lại một câu thành ngữ hay xài ở jap, một nghĩa là ông chú kia vì tò mò mà lại gần main, một nghĩa là main vì tò mò mà ăn ông ta, rất tiếc, bạn eng dường như không để ý để cách viết mơ hồ đa nghĩa của tác giả.

bản mình dịch có khá nhiều chỗ không rõ nghĩa một tí nào, ừm, vì tác giả làm vậy để cho người đọc nghiệm mà.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.